• PRO ZVÍŘATA, ZDRAVÍ I PLANETU .

    GO VEGAN

O nás .

Česká veganská asociace je projektem, který se od roku 2008 věnuje zdravému a etickému životnímu stylu. Organizujeme aktivity propagující zdravý životní styl a ochranu zvířat. Mezi naše akce patří Veggie Náplavka a Veggie Vánoce – přijďte se podívat!

V partnerském projektu Vegan Fighter, se kterým naše akce pořádáme, se věnujeme otázkám sportovní etické výživy a ochraně zvířat.

Ve spolupráci s Vegan Fighter a Nadačním fondem Psí Naděje podporujeme útulek Friend na Ukrajině.

Budeme rádi, pokud i vás budeme v nějakém ohledu inspirovat. Třeba v názoru na to, že zvířata jsou velmi zajímavé a svébytné osobnosti. Nebo v tom, že zdravé a ohleduplné potraviny jsou více než chutné a mohou podpořit i vaši sportovní výkonnost.

Děkujeme, že o svých volbách přemýšlíte.

EKOLOGIE:

Chovy zvířat jsou dnes jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí a miliony hektarů plochy jsou využívány pouze pro pastviny a pěstování plodin pro zkrmení zvířaty. Vliv našeho stravování se tedy projevuje nejen v ohromném záboru půdy, která by se v době, kdy na světě hladoví miliony lidí, dala využít mnohem hospodárnějším způsobem, ale i v souvisejících důsledcích: v nutné další spotřebě vody, zdrojů a primární energie. Velké rozdíly jsou díky tomu také v množství použitých chemických hnojiv, pesticidů, ale i produkci odpadů, skleníkových plynů a degradaci půdy.

Studie z posledních let nicméně ukazují, že už jen malou změnou v jídelníčku se naše osobní dopady na životní prostředí výrazným způsobem mění.

ZDRAVÍ :

Výhody rostlinné stravy ze zdravotního a nutričního hlediska jsou dnes už také poměrně známé. Z rostlinné stravy je možné získat vše potřebné, a to mnohdy v pro organismus stravitelnější formě.

Předními nutričními organizacemi je už delší dobu doporučováno snižování konzumace potravin z živočišných zdrojů a při správném složení je čistě nebo převážně rostlinná strava oficiálně doporučována pro všechny věkové kategorie. Z výživového hlediska splňuje dokonce náročné požadavky pro výživu při vrcholovém sportu, jak dokládá mnoho jmen úspěšných sportovců a sportovkyň, kteří ji dlouhodobě využívají.

ETIKA :

Podobně jako lidé, mají i zvířata určité základní potřeby charakteristické pro jejich druh. K jejich naplňování pociťují silnou motivaci, a jejich neuspokojení vede, stejně jako u lidí, k prožívání frustrace a negativních emočních stavů.

Tyto potřeby mohou být tak základní, jako je potřeba pohybu nebo přiměřeného životního prostoru, vody a adekvátní potravy. Zahrnují však, stejně jako u lidí, i potřeby další jako je péče o potomky, sociální potřeby, hru nebo potřebu různorodosti podnětů v okolí. Jen velmi málo z nich mohou však zvířata v chovech uspokojovat, přestože jsou přirozeně velmi emočně i rozumově vybavena a své životní podmínky si tedy uvědomují.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME ?

CO PODPORUJEME :

Napište nám !